กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

4 ธันวาคม 2566

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

17 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

3 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

5 ตุลาคม 2566

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

31 สิงหาคม 2566

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

28 สิงหาคม 2566

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

27 สิงหาคม 2566

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

27 สิงหาคม 2566

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

24 สิงหาคม 2566

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

23 สิงหาคม 2566

สพป. ปทุมธานี เขต 2

12 สิงหาคม 2566
ติดต่อเรา