ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 16

ถนน : วิภาวดีรังสิต

ตำบล : คูคต

อำเภอ : ลำลูกกา

จังหวัด : ปทุมธานี

รหัสไปษณีย์ : 12130

E-MAIL : admin@ptt2.go.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน สพป.ปทุมธานี เขต 2

เบอร์กลาง 0 2523 3348 , 0 2523 3468
0 2523 3478 , 0 2523 3514

FAX (อำนวยการ) 0 2532 4829


เบอร์ต่อภายในกลุ่มต่างๆ

เบอร์ต่อกลุ่มงาน
0อำนวยการ
105หน้าห้อง
107, 108การเงินและสินทรัพย์
109 , 114 , 119บริหารงานบุคคล
110นโยบายและแผน
111 ,121ส่งเสริมการจัดการศึกษา
112 , 122นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
113ตรวจสอบภายใน
118ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ติดต่อสอบถาม