นางณัฐกานต์ หล่ายเจ็ด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข่าวกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ