ข้อมูล โรงเรียนในสังกัด

อำเภอลำลูกกา

รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน
1013020054โรงเรียนกลางคลองสิบเปิดดูข้อมูลhttp://www.kk10.siamschool.info/
1013020066โรงเรียนเจริญดีวิทยาเปิดดูข้อมูลhttp://www.jd.thaischoolict.com/
1013020046โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมเปิดดูข้อมูลhttp://www.lertpinit.ac.th/
1013020057โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองเปิดดูข้อมูลhttp://www.tlt.ac.th/sogood/
1013020044โรงเรียนร่วมจิตประสาทเปิดดูข้อมูลรออัพเดตข้อมูล
1013020045โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์เปิดดูข้อมูลรออัพเดตข้อมูล
1013020043โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคีเปิดดูข้อมูลhttp://www.rs.thaischoolict.com/
1013020062โรงเรียนวัดกลางคลองสี่เปิดดูข้อมูลhttp://www.kk4.siamschool.info/
1013020051โรงเรียนวัดเกตุประภาเปิดดูข้อมูลรออัพเดตข้อมูล
1013020061โรงเรียนวัดคลองชันเปิดดูข้อมูลhttp://www.watklhongchan.com/
1013020049โรงเรียนวัดแจ้งลำหินเปิดดูข้อมูลhttp://www.watchanglamhin.com/
1013020064โรงเรียนวัดชัยมังคลารามเปิดดูข้อมูลhttp://siamschool.info/watchai/
1013020069โรงเรียนวัดดอนใหญ่เปิดดูข้อมูลhttp://www.dy.thaischoolict.com/
1013020055โรงเรียนวัดทศทิศเปิดดูข้อมูลhttps://th-th.facebook.com/tossatisschool
1013020065โรงเรียนวัดธัญญะผลเปิดดูข้อมูลTunyaphon
1013020059โรงเรียนนิเทศน์เปิดดูข้อมูลhttp://www.watnites.ac.th/
1013020050โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์เปิดดูข้อมูลรออัพเดตข้อมูล
1013020041โรงเรียนวัดประยูรธรรมารามเปิดดูข้อมูลwatprayoon
1013020060โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาสเปิดดูข้อมูลhttp://www.punjatha.ac.th/
1013020053โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์เปิดดูข้อมูลhttp://pirunsartschool.com/
1013020058โรงเรียนวัดพืชอุดมเปิดดูข้อมูลhttp://www.phuetudom.ac.th/main/
1013020039โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญเปิดดูข้อมูลhttp://www.posob.ac.th/
1013020063โรงเรียนวัดมงคลรัตน์เปิดดูข้อมูลhttp://www.mongkolrat.net/
1013020038โรงเรียนวัดลาดสนุ่นเปิดดูข้อมูลhttp://www.ladsanun.org/
1013020069โรงเรียนวัดลานนาเปิดดูข้อมูลรออัพเดตข้อมูล
1013020067โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุงเปิดดูข้อมูลhttp://www.smb.thaischoolict.com/
1013020052โรงเรียนวัดสุวรรณเปิดดูข้อมูลhttp://www.wsw.siamschool.info/
1013020042โรงเรียนวัดโสภาณารามเปิดดูข้อมูลhttps://www.facebook.com/RongreiynWadSophnARam
1013020056โรงเรียนวัดอดิศรเปิดดูข้อมูลรออัพเดตข้อมูล
1013020048โรงเรียนสหราษฎร์บำรุงเปิดดูข้อมูลhttp://www.saharat.ac.th/

อำเภอธัญบุรี

หัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน
1013020008โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารเปิดดูข้อมูลhttp://www.cptw.ac.th/
1013020001โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามเปิดดูข้อมูลhttp://www.pichitschool.ac.th/wifi/
1013020007โรงเรียนทองพูลอุทิศเปิดดูข้อมูลhttp://tp.siamschool.info/
1013020009โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์เปิดดูข้อมูลhttp://www.thanyasith.ac.th/web/data/
1013020005โรงเรียนวัดขุมแก้วเปิดดูข้อมูลhttp://www.kk.thaischoolict.com/
1013020004โรงเรียนวัดเขียนเขตเปิดดูข้อมูลhttp://www.wkkschool.ac.th/
1013020010โรงเรียนวัดนาบุญเปิดดูข้อมูลhttps://sites.google.com/site/watnaboon/
1013020003โรงเรียนวัดมูลจินดารามเปิดดูข้อมูลhttp://www.thai-school.net/mjschool
1013020002โรงเรียนวัดสระบัวเปิดดูข้อมูลhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1013270062
1013020006โรงเรียนวัดแสงสรรค์เปิดดูข้อมูลhttp://www.sangsan.ac.th/
1013020011โรงเรียนอัยยิการามเปิดดูข้อมูลhttp://www.aiyika.ac.th/

อำเภอหนองเสือ

รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน
1013020014โรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์)เปิดดูข้อมูลhttp://www.k11.siamschool.info/
1013020033โรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฎร์บำรุง)เปิดดูข้อมูลhttp://www.k13.siamschool.info/
1013020027โรงเรียนชุมชนบึงบาเปิดดูข้อมูลhttp://www.bb.ac.th/new/
1013020036โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์เปิดดูข้อมูลhttp://www.pk.siamschool.info/
1013020024โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์เปิดดูข้อมูลhttp://www.nikornvit.com/
1013020034โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะเปิดดูข้อมูลhttp://www.nkn.siamschool.info/
1013020035โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยาเปิดดูข้อมูลhttp://www.rsk.siamschool.info/
1013020015โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาสเปิดดูข้อมูลhttp://www.jatu.siamschool.info/
1013020018โรงเรียนวัดจุฬาจินดารามเปิดดูข้อมูลรอการอัพเดตข้อมูล
1013020017โรงเรียนวัดเจริญบุญเปิดดูข้อมูลhttp://www.watjrb.net/
1013020032โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผลเปิดดูข้อมูลรอการอัพเดตข้อมูล
1013020012โรงเรียนวัดนพรัตนารามเปิดดูข้อมูลhttp://www.npr.siamschool.info/
1013020029โรงเรียนวัดปทุมนายกเปิดดูข้อมูลhttp://www.pathumnayok.net/
1013020037โรงเรียนวัดโปรยฝนเปิดดูข้อมูลhttp://www.pf.siamschool.info/
1013020023โรงเรียนวัดพวงแก้วเปิดดูข้อมูลhttp://www.pg.siamschool.info/
1013020016โรงเรียนวัดราษฎรบำรุงเปิดดูข้อมูลhttp://www.rdb.ac.th/
1013020020โรงเรียนวัดศรีอังคณางค์เปิดดูข้อมูลรอการอัพเดตข้อมูล
1013020025โรงเรียนวัดศรีสโมสรเปิดดูข้อมูลhttp://www.sss.siamschool.info/
1013020022โรงเรียนสอนดีศรีเจริญเปิดดูข้อมูลhttp://www.watsorndee.com/
1013020021โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการามเปิดดูข้อมูลรอการอัพเดตข้อมูล
1013020028โรงเรียนวัดแสงมณีเปิดดูข้อมูลhttp://www.sangmanee.net/
1013020026โรงเรียนศาลาลอยเปิดดูข้อมูลhttp://school.obec.go.th/suraosalaloy/
1013020031โรงเรียนแสนจำหน่ายเปิดดูข้อมูลhttp://www.sjn.siamschool.info/
1013020013โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูลเปิดดูข้อมูลรอการอัพเดตข้อมูล
1013020019โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์เปิดดูข้อมูลhttp://www.hrp.siamschool.info/
1013020030โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์เปิดดูข้อมูลhttp://www.ypn.siamschool.info/