สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขับเคลื่อนการเรียนการสอนปลูกจิตสำนึกรักชาติ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายสุริยา ทองบุญมา รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และคณะทำงาน ครู โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส ร่วมประชุมหารือกับวิทยากรจากอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ในการจัดทำสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนปลูกจิตสำนึกรักชาติ ให้แก่เยาวชน ณ อาคารอนุสรณ์สถานแห่งชาติ