ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เรื่อง จัดจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เรื่อง จัดจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 นั้น

ติดต่อเรา