สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี (ศปถ.จ.) ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นายสุริยา ทองบุญมา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี (ศปถ.จ.) ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยนายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุม

ติดต่อเรา