สพป.ปทุมธานี เขต 2 รับมอบกล้าไม้ต้นทรงบาดาล

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นายสุริยา ทองบุญมา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบกล้าไม้ต้นทรงบาดาลใน โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โดยนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธี

ติดต่อเรา