สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดภัย ป้องกัน ควบคุม แก้ไขการแพร่ระบาด “บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า”

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นายทอดเกียรติ ยามโสภา รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพครูให้มีความรู้ความเข้าใจในภัยคุกคาม“บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า” ภัยคุกคามเยาวชน ทำลายสุขภาพ ทำร้ายคนรอบข้าง ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ป้องกัน ควบคุม แก้ไขการแพร่ระบาด “บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า” ในสถานศึกษา โดยมีครูแกนนำจากโรงเรียนในสังกัดจำนวน 67 แห่ง เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ติดต่อเรา