ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดนาบุญ อ.ธัญบุรี โรงเรียนวัดแจ้งลำหินและโรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ อ.ลำลูกกา เพื่อติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงติดตามการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานตามนโยบายเน้นการอ่าน การเขียน

ติดต่อเรา