ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายคำโพธิ์  บุญสิงห์  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดประยูรธรรมารามและโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ  เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน จากงบประมาณที่ได้รับ มาตรการความปลอดภัยของครูและนักเรียน รวมถึงการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เช่น โครงการสุขาดี มีความสุข เป็นต้น

ติดต่อเรา