ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๒ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ห้องประชุมระบบทางไกลผ่านจอภาพ และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๒ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ห้องประชุมระบบทางไกลผ่านจอภาพ และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ติดต่อเรา