ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ห้องประชุม ระบบทางไกลผ่านจอภาพและกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ห้องประชุม ระบบทางไกลผ่านจอภาพและกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สพป

เอกสารแนบท้าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สพป

ติดต่อเรา