838F8D0F DE62 440E 8743 1ACFB34999BB

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด ประกาศรับสมัคร >>>>> anigif