838F8D0F DE62 440E 8743 1ACFB34999BB

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

รายละเอียด >>>>> anigif