838F8D0F DE62 440E 8743 1ACFB34999BB

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

 

รายละเอียด ประกาศรับสมัคร >>>>>anigif