838F8D0F DE62 440E 8743 1ACFB34999BB

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 

รายละเอียด ประกาศรับสมัคร >>>>>anigif