838F8D0F DE62 440E 8743 1ACFB34999BB

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ได้ลงนามในคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ทั้ง 8 รายแล้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  จึงขอแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่ได้รับการย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู สังกัดใหม่

รายละเอียด >>>>> เอกสารแนบ