พิมพ์
หมวด: หน้าหลัก
ฮิต: 2216

ช่องทางร้องเรียน

 


เบอร์โทร    02-5324828 ต่อ 114 119

จดหมาย    เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

                  99 ม.16 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซด์   >>>   แจ้งร้องเรียน   

หมายเหตุ  

             ร้องเรียนได้เฉพาะะเรื่องเขตสุจริต ในเรื่องการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ไม่ใช่ในสถานศึกษา การร้องเรียนอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางวินัยได้

 

 

แผนผังการปฎิบัติงาน เรื่องร้องเรียน

แผนผงรองเรยน

 

รุปผล  รายงานการร้องเรียนประจำปี   

 

ปี พ.ศ. 2559

- เรื่องร้องเรียนทั่วไป                         --      ยังไม่พบว่ามีการร้องเรียน                     --

 - เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง         --      ยังไม่พบว่ามีการร้องเรียน                      --

 

 

ปี พ.ศ. 2560

 - เรื่องร้องเรียนทั่วไป                         --      ยังไม่พบว่ามีการร้องเรียน                     --

 - เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง         --      ยังไม่พบว่ามีการร้องเรียน                      --

 

เอกสารแนบรายงาน

 

  - ปี พ.ศ. 2559

  - ปี พ.ศ. 2560