title menu 1

2 2 66 1

     วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เข้ารับการให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1 - 2 (ควบรวม) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี โดยมีนายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธาน นางเกร็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 และนางสาวมะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เป็นคณะกรรมที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง