title menu 1

1 2 66 3

      วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและเทศน์มหาชาติ ในโอกาสก่อตั้งโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ครบรอบ 100 ปี ณ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร