title menu 1

1 2 66 2

      วันที่1 กุมภาพันธ์ 2566 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ งานวิจัยของสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายยืนยง ราชวงษ์ อดีตศึกษานิเทศก์เชียวชาญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้ ได้มีการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 และมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิสแตนเลย์ ประเทศไทย จำนวน 100 ทุน ให้กับผู้บริหารโรงเรียนนำไปมอบให้กับนักเรียนต่อไป