title menu 1

25 1 66 1

     วันที่ 25 มกราคม 2566 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นางลภาภัทร พลสิทธิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิด-ปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนชุมชนบึงบาและโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร