title menu 1

23 1 66 3

     วันที่ 23 มกราคม 2566 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นางลภาภัทร พลสิทธิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และนายอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมการติดตามการปฏิบัติราชการและนโยบายสำคัญด้านการศึกษาของจังหวัดปทุมธานี  ณ ห้องประชุมสโรชา ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุม