title menu 1

20 1 66 1

     วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน “พลังครูพัฒนาเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวัดสุวรรณ ซึ่งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษายั่งยืนพลังครูพัฒนา จัดการแข่งขันขึ้น เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักการให้อภัย และให้นักเรียนหันมาสนใจเล่นกีฬากันมากขึ้น