title menu 1

13 1 66 1

      วันที่ 13 มกราคม 256 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับชมการถ่ายทอดสดการ Kick off โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2เพื่อสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนกิจกรรมสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง