title menu 1

12 1 66 1

      วันที่ 12 มกราคม 2566 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสพป.ปทุมธานี เขต 2   ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2   สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างประกาศนโยบายการและแนวทางการรับนักเรียนของสพป.ปทุมธานี เขต 2   ประจำปีการศึกษา 2566