title menu 1

9 1 66 1

     วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นางลภาภัทร พลสิทธิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 ทำกิจกรรมเขตสุจริตโดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมหนึ่งขององค์กรสุจริต จากนั้นมีกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ “สุขสันต์วันเกิด” สำหรับบุคลากรที่เกิดระหว่างวันที่ 115 มกราคม จำนวน 3 ราย และได้แนะนำบุคลากรใหม่จำนวน 8 ราย