title menu 1

1 12 65 2

     วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมงานทำบุญและร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในงานทำบุญประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดสระบัว ณ บริเวณชั้นล่างอาคารสัตตบงกช โรงเรียนวัดสระบัว