title menu 1

28 11 65 2

         วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายคำโพธิ์  บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ลงพื้นที่โรงเรียนวัดเกตุประภา และโรงเรียนวัดคลองชัน กลุ่มเครือข่ายไตรรัตน์สัมพันธ์ เพื่อประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนทั้ง 4 ด้าน คือด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป