title menu 1

28 11 65 1

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และนางลภาภัทร พลสิทธิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 ทำกิจกรรมเขตสุจริตโดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมหนึ่งขององค์กรสุจริต