title menu 1

25 11 65 1

      วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นางลภาภัทร พลสิทธิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้รับผิดชอบการจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566