title menu 1

26 9 65 1

     วันที่ 26 กันยายน 2565 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการคัดเลือกโรงเรียนในสังกัด เพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Online ณ ห้องประชุมชั้น 2   สพป.ปทุมธานี เขต 2   โดยมีโรงเรียนเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 14 โรงเรียน