title menu 1

19 9 65 1

      วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และนายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 ทำกิจกรรมเขตสุจริตโดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมหนึ่งขององค์กรสุจริต