title menu 1

8 9 65 1

     วันที่ 8 กันยายน 2565 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายวัฒนา บุญจนะ ผอ.โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ นายวัลลภ ชาวหวายสอ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และนายกฤษฎา เชื่อมชิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ณ โรงเรียนทองพูนอุทิศ โรงเรียนวัดขุมแก้ว โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง และโรงเรียนวัดทศทิศ รวมทั้งได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมบริเวณโรงเรียน