title menu 1

7 9 65 3

     วันที่ 7 กันยายน 2565 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2มอบหมายให้ น.ส.สายใจ พุ่มถาวร  รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการป้องกันและลดปัญหาการตกหล่นและออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน “พาน้องกลับมาเรียน” ของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร และโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ โดยมีผู้บริหารและคณะครูทั้ง 2 โรงเรียนร่วมลงพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนชั้น ป. 3 โรงเรียนวัดปทุมนายกที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ