title menu 1

7 9 65 2

     วันที่ 7 กันยายน 2565 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ ที่ประสบเหตุน้ำท่วมบริเวณโรงเรียน และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดมงคลรัตน์ และโรงเรียนวัดชัยมังคลาราม