title menu 1

6 9 65 2

      วันที่ 6 กันยายน 2565 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นางประภาพรรณ วุฒิเอก ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและนายกฤษฎา เชื่อมชิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมพิธีมอบ “ทุนการศึกษาสำหรับออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในมูลนิธิคุณพุ่ม” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี อำเภอสามโคก โดยมีนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธี ทั้งนี้มีนักเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2 เข้ารับทุนการศึกษาจำนวน 26 คน