title menu 1

5 9 65 1

      วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 ทำกิจกรรมเขตสุจริตโดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมหนึ่งขององค์กรสุจริต จากนั้น ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พบบุคลากร และได้แนะนำศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ จำนวน 6 คน