title menu 1

2 9 65 3

     วันที่ 2 กันยายน 2565 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการป้องกันและลดปัญหาการตกหล่นและออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน “พาน้องกลับมาเรียน” ของโรงเรียนเจริญดีวิทยา และโรงเรียนวัดอัยยิการาม โดยมีผู้บริหารและคณะครูทั้ง 2 โรงเรียนร่วมลงพื้นที่ด้วย