title menu 1

26 8 65 3

      วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะและเทคนิคการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับครูที่ปรึกษา” ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขียนเขต ซึ่งศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โรงเรียนวัดเขียนเขต) จัดขึ้นเพื่อให้ครูปรึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีความรู้ ทักษะในการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน และในโอกาสนี้  ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจครูและนักเรียนในโรงเรียนวัดเขียนเขตด้วย