title menu 1

10 8 65 1

      วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สายใจ พุ่มถาวร  รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 27/2565 เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญจาก สพฐ.