title menu 1

9 8 65 2

      วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวปัญจศีล ภูสงัด รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต อ.ธัญบุรี