title menu 1

4 8 65 2

     วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ อำเภอธัญบุรี