title menu 1

3 8 65 1

     วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น ดร.กชพรรณ  บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 น.ส.ปัญจศีล ภูสงัด รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 26/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรับทราบข่าวสารและนโยบายสำคัญต่างๆ จากสพฐ.