title menu 1

1 8 65 3

     วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา17.00 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณครูวิลาวัณย์ ภัทรพงศ์ภาณุ ข้าราชการครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม ณ ศาลา 1 วัดเขียนเขตอำเภอธัญบุรี ในโอกาสนี้ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวภัทรพงศ์ภาณุด้วยค่ะ