title menu 1

1 8 65 1

     วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และนายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 ทำกิจกรรมเขตสุจริตโดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมหนึ่งขององค์กรสุจริต จากนั้น ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พบบุคลากรเพื่อแจ้งนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน