title menu 1

27 7 65 4

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครูบุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวัดปทุมนายก โรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุ โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส และโรงเรียนสอนดีศรีเจริญ อำเภอหนองเสือ