พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 167

26 7 65 1

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยน.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมชั้น 2 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายการจัดเก็บข้อมูลและแผนชั้นเรียน