title menu 1

16 1 65 1

      วันที่ 16 มกราคม 2565 สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำโดย ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 จัดงานวันครู ประจำปี 2565 “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต” ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกอบจ.ปทุมธานี ให้เกียติเป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็นการจัดงานแบบผสมผสาน ในแบบ Onsite ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด และแบบ Online ผ่าน Facebook โดยมีพิธีสงฆ์ พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ ทั้งนี้ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับเขตพื้นที่และระดับภาค ระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2565 โดยดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรดังกล่าว